top of page

MyHome_UP btcino

Система MyHome_up на BTcino  е гъвкава BUS система която дава много възможности за конфигурация и промени дори след първоначалната инсталацията на системата. 


BUS системата използва двупроводен комуникационен кабел за връзка межди всички устройства като ключове и термостати с напрежение от само 27 волта. Всички силнотокови проводници се централизират в главно табло/табла. 

 

Системата позволява управление на осветление, отопление, контрол на достъпа ( Видеодомофон ), щори, пердета както и други.  

смарт контакт
смарт ключове

VIMAR By-me plus 

Системата By-me Plus  на VIMAR, подобно на по-горната система е BUS система, като комуникацията межди ключове и термостати е по двупроводен BUS кабел.

bottom of page